Hem

Din partner inom isolering och brandtätning

Passivt brandskydd, ljudtätning och fogning

Brand- och ljudtätning är en stor del av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare tycker att det är många fördelar med att bara ha en leverantör av isolering och brand/ljudtätning.

 

Våra montörer har många års erfarenhet. Materialen som används är väl dokumenterade och uppfyller alla miljö- brandtekniska krav.

 

Fullständig dokumentation görs efter varje objekt och innehåller:

- Egenkontroll/mängdblad til resp. ritning

- Material som använts med tillhörande handlingar såsom: typgodkännandebevis, produktblad, miljö och säkerhetsdatablad.

 

Vid varje brandtätning sätts en dekal upp som talar om när den är utförd, vilken brandklass och vilket material som använts.

 

Brandskyddsmålning

 

Brandskyddsmålning är till för att hindra uppkomst och spridning av brand. Mängden brandskyddsfärg som appliceras för att uppnå föreskriven brandteknisk klass beror på flera vitala faktorer som vi har lång erfarenhet av.

 

Brandskyddsmålning ingår i de föreskrifter som Boverket tagit fram för brandskydd av byggnader. Dessa krav ställs främst på publika och offentliga lokaler och syftar till att hindra uppkomst av brand, hindra spridning av brand, minimera risk för personskada i samband med brand och slutligen för att minimera skador på byggnader i samband med brand.

 

Fogning

 

Utöver det passiva brandskyddet så utför vi även all slags fogning så som Dilations-fönster-ljud-miljö och estetisk fogning.

 

Brandskyddsisolering

 

Ett alternativ till brandskyddsmålning av bärande konstruktioner är att brandskyddsisolera med stenullsisolering eller inklädnadsskivor. Exempelvis gips, kaliciumsilicat osv.

 

Brandteknisk dimensionering av brandskyddsmaterial beror på samma parametrar som vid dimensionering av brandskyddsfärg. Dvs. typ av byggnad, statiskt utnyttjande samt F/A. Brandskyddets ytskikt inom en brandcell är avgörande för att rökutvecklingen och brandspridningen skall vara så minimal och optimerad som möjligt vid ett inledande skede.

 

Brandtätning

 

Utförs enligt gällande brandklass på samtliga slags installationer i väggar, bjälklag, schakt, mindre hål osv. Väggar som har brandavskiljande funktion tätas på båda sidor med tätmassa eller torr fogtätning.

 

Brandtätningen skall inte bara vara dimensionerad för att uppfylla vissa bestämda brandtekniska krav, utan även ha sådana egenskaper att den med ett minimum av underhåll klarar de driftpåkänningar som normalt förekommer. Sådana påkänningar kan vara t.ex. mekanisk belastning, vibrationer, termiska rörelser, fukt eller annan miljöpåverkan. Det är därför av största vikt att man väljer rätt tätningsmaterial för respektive ändamål.

 

│ Växjö - Tfn 0470-398 12│ Malmö - Tfn 040-21 65 60 │ Helsingborg - Tfn 0708-49 48 61 │

│ Karlskrona - Tfn 0736-54 77 41 │ Östergötland - Tfn 0702-99 32 68 │

│ Göteborg Tfn 0722-51 40 70 │

© All Copyright ägs av LGC Isolering AB

Växjö - Tfn 0470-398 12

Malmö - Tfn 040-21 65 60

Helsingborg - Tfn 0708-49 48 61

Karlskrona - Tfn 0736-54 77 41

Östergötland - Tfn 0702-99 32 68

Göteborg - Tfn 0722-51 40 70